การใช้งาน Wi-Fi บน OPPO F7

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ Wi-Fi
 3. การเปิด Wi-Fi และการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • แตะเปิดที่เมนู เปิด Wi-Fi (Wi-Fi) เมื่อเปิดแล้วปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว
  • เครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่พบบริเวณนั้นๆ ตัวอย่างในคู่มือนี้ เชื่อมต่อ .@ TRUEWIFI
  • ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และปรากฎสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ
  • รอสักครู่ระบบจะเปิด Web Browser ขึ้นมา > จะปรากฎหน้าเข้า Main Page (Landing Page) สำหรับลงชื่อใช้งาน กรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) > กรอกรหัสผ่าน (Password) > จากนั้นแตะ เข้าสู่ระบบ (LOGIN) > สักครู่จะปรากฏหน้าจอ เข้าสู่ระบบสำเร็จ (Login Successful)
 4. การลบเครือข่ายที่เคยเชื่อมต่อ (Forget this network)
  • ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อยู่ แตะ เครื่องหมายตกใจ (!) ด้านขวามือ ในตัวอย่างเลือก .@ TRUEWIFI
  • จะปรากฏหน้ารายละเอียดของชื่อ Wi-Fi นั้นๆ > แตะ ลืมเครือข่ายนี้ (Forget this network)
  • จากนั้นชื่อ .@ TRUEWIFI จะหายไปจากประวัติการเชื่อมต่อ โดยถ้าแตะที่ .@ TRUEWIFI จะต้องทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
 5. การปิด Wi-Fi (Turn Off Wi-Fi)
  • แตะปิดที่เมนู เปิด Wi-Fi (Wi-Fi) เมื่อปิดแล้วปุ่มจะเป็นสีเทา
 6. การเปิด - ปิด Wi-Fi ผ่านแผงควบคุม
  • หน้าจอหลักหรือหน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะด้านบนหน้าจอ แล้วลากลงมาให้สุด
  • จะปรากฎหน้าจอแผงควบคุม (Control Center) > เมนู Wi-Fi จะเป็นสัญลักษณ์รูปพัด
  • แตะที่สัญลักษณ์ เพื่อเปิด - ปิด Wi-Fi ตามที่ต้องการ โดยเมื่อเปิด สัญลักษณ์ Wi-Fi จะเป็นสีขาว และหากปิด สัญลักษณ์ Wi-Fi จะเป็นสีเทา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก