การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน OPPO F7

 1. ใช้งานผ่านแผงควบคุม (Control Center)
  • หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะด้านบนค้างไว้ แล้วลากลงมาข้างล่าง
  • จะปรากฏหน้าจอแผงควบคุม (Control Center) จะพบสัญลักษณ์โหมดเครื่องบิน (รูปเครื่องบิน) เป็นสีดำ > แตะสัญลักษณ์นี้เพื่อเปิดโหมดเครื่องบิน (Airplane Mode)
  • จากนั้นสัญลักษณ์เครื่องบิน จะเป็นสีส้ม และมุมบนซ้ายมือจะปรากฎสัญลักษ์เครื่องบิน เท่ากับเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินแล้ว
 2. ใช้งานผ่านเมนูการตั้งค่า (Settings)
  • หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
  • เมนูแรกจะพบ โหมดเครื่องบิน (Airplane mode) > แตะเพื่อเปิดการใช้งาน โดยเมื่อเปิดแล้วปุ่มจะเป็นสีเขียว
  • มุมบนซ้ายมือจะปรากฎสัญลักษ์เครื่องบิน เท่ากับเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก