การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน Samsung Galaxy S9+

  1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
  4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks)
  5. แตะเปิดใช้งานที่ การโทร VoLTE SIM 1 (VoLTE calls SIM 1), กรณีใช้งาน 2 SIM จะมีเมนู การโทร VoLTE SIM 2 (VoLTE calls SIM 2) เพิ่มมา
  6. รอสักครู่ จะปรากฏสัญลักษณ์ VoLTE1 บนมุมบนหน้าจอ กรณีใช้งาน SIM2 จะเป็นสัญลักษณ์ VoLTE2 เท่านี้ก็พร้อมใช้งานการโทรผ่าน 4G (บริการ 4G HD Voice / VoLTE) แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก