การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน Samsung Galaxy S9+

​ใช้งานผ่านการตั้งค่า (Settings)

  1. หน้าจอหลัก แตะขอบจอด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
  4. ​กรณีที่ต้องการเปิดใช้งาน แตะไปที่ โหมดการบิน (Airplane mode) และเมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีฟ้า พร้อมทั้งมีสัญลักษณ์เครื่องบินแสดงที่มุมบนหน้าจอ

ใช้งานผ่านแผงควบคุม (Control Center)

  1. ใช้นิ้วแตะขอบหน้าจอด้านบนค้างแล้วลากลง
  2. จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) และหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center)
  3. สังเกตที่รูปเครื่องบิน กรณีที่ปิดใช้งาน : รูปเครื่องบินจะเป็นสีเทา
  4. กรณีที่เปิดใช้งาน : รูปเครื่องบินจะเป็นสีฟ้า
  5. สามารถแตะเพื่อเปิด – ปิด การใช้งาน ได้จากเมนูลัดนี้ได้เช่นกัน และเมื่อเปิดแล้ว จะมีสัญลักษณ์เครื่องบินแสดงที่มุมบนหน้าจอ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก