การเปิด - ปิดโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) บน Samsung Galaxy S9+

  1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่าง แล้วลากขึ้นมาข้างบน
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
  4. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile Networks)
  5. เลือก โรมมิ่งข้อมูล (Data roaming)
  6. แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิด – ปิด Data roaming ได้ที่นี่ (กรณีเปิดใช้งาน : ปุ่มเมนูจะเป็นสีฟ้า /กรณีปิดใช้งาน : ปุ่มเมนูจะเป็นสีเทา)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก