การตั้งค่า Samsung Galaxy S9+ เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

 1. หน้าจอหลัก แตะขอบด้านล่างแล้วลากขึ้นมาข้างบน
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การเชื่อมต่อ (Connections)
 4. เลือก ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต (Mobile hotspot and tethering)
 5. แตะเปิดที่ปุ่มเมนู ฮอตสปอตมือถือ (Mobile hotspot) เพื่อเริ่มใช้งาน กรณีต้องการตั้งค่า ให้แตะที่คำว่า ฮอตสปอตมือถือ (Mobile hotspot)
 6. จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่า โดยสามารถตั้งค่าชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อได้
 7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ให้แตะเปิดที่ปุ่มเมนู > เมื่อเปิดแล้วปุ่มเมนูจะเป็นสีฟ้า และมีสัญลักษณ์การปล่อยสัญญาณแสดงที่มุมบนหน้าจอ
 8. เมื่อมีอุปกรณ์อื่นมาเชื่อมต่อ ที่หัวข้อ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (CONNECTED DEVICES) จะปรากฎชื่ออุปกรณ์ที่จับใช้สัญญาณขึ้นมา
 9. การตรวจสอบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อ ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ
 10. ​ระบบจะแสดงรายละเอียดเป็นหัวข้อ ดังนี้
  • IP แอดเดรส (IP address)
  • MAC แอดเดรส (MAC address)
  • เวลาเชื่อมต่อ (Connection time)
  • ระยะเวลาการเชื่อมต่อ (Connection duration)
 11. ​การตั้งค่าอื่นเพิ่มเติม แตะ ปุ่มเมนู มุมบนขวามือ จะปรากฏเมนูย่อย ดังนี้
  • อุปกรณ์ที่อนุญาต (Allowed devices)
  • กำหนดค่าฮฮตสปอตมือถือ (Configure Mobile hotspot)
  • การตั้งค่าหมดเวลา (Timeout settings)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก