การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน motorola moto g6 PLUS

​วิธีที่ 1 ผ่านเมนูการตั้งค่า

  1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  4. แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิด โหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode) โดยเมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว และจะปรากฏสัญลักษณ์เครื่องบินที่มุมบนขวามือ

วิธีที่ 2 ผ่านแผงควบคุม

  1. ใช้นิ้วแตะขอบบนหน้าจอค้างแล้วลากลงมา จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) และหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) แบบย่อ > แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ลงเพื่อแสดงเมนูเพิ่มเติม
  2. จะปรากฏหน้าศูนย์ควบคุม (Control Center) แบบเต็ม (มี 2 หน้า) > แตะหน้าจอค้าง แล้วปัดทางไปซ้าย
  3. จะพบสัญลักษณ์เครื่องบิน โดยสามารถแตะเพื่อเปิด/ปิด ได้จากเมนูนี้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก