การเปิด - ปิด Data บน motorola moto g6 PLUS

​วิธีที่ 1 ผ่านเมนูการตั้งค่า

  1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) จากนั้นเลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
  3. ในหน้าการใช้ข้อมูล (Data usage) จะพบเมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) สามารถแตะเพื่อเปิด – ปิด Data ได้จากเมนูนี้
  4. กรณีที่แตะเพื่อปิด จะปรากฏหน้าจอ pop up ยืนยันการปิดข้อมูลมือถือ แตะ ตกลง (OK) เพื่อยืนยัน
  5. โดยเมื่อปิดข้อมูลมือถือแล้ว สัญลักษณ์ 4G /3G จะหายไปจากหน้าจอ เท่ากับเครื่องไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

วิธีที่ 2 ผ่านแผงควบคุม

  1. ใช้นิ้วแตะขอบบนหน้าจอค้างแล้วลากลงมา จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) และหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) แบบย่อ
  2. ​ที่หน้าศูนย์ควบคุม (Control Center) จะพบสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น - ลง โดยสามารถแตะเพื่อเปิด/ปิด Data ได้จากเมนูนี้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก