การเปิด - ปิด Data roaming บน motorola moto g6 PLUS

  1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile network) จากนั้นแตะเปิดที่เมนู การโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming)
  4. จะปรากฏหน้า pop up การอนุญาตการโรมมิ่งอินเทอร์เน็ต (Allow data roaming) แตะ ตกลง (OK) เพื่อยืนยัน
  5. จากนั้นเมนูการโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) จะเปิดใช้งานแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก