การเปิด - ปิด Data roaming บน motorola moto g6 PLUS

  1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile network) จากนั้นแตะเปิดที่เมนู การโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming)
  4. จะปรากฏหน้า pop up การอนุญาตการโรมมิ่งอินเทอร์เน็ต (Allow data roaming) แตะ ตกลง (OK) เพื่อยืนยัน
  5. จากนั้นเมนูการโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) จะเปิดใช้งานแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ motorola moto g6 PLUS การใช้งาน Wi-Fi บน motorola moto g6 PLUS การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย บน motorola moto g6 PLUS การเลือกโหมดเครือข่าย บน motorola moto g6 PLUS การตั้งค่า motorola moto g6 PLUS เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi