การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน motorola moto g6 PLUS

 1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > เครือข่ายมือถือ (Mobile network)
 3. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names)
 4. กรณีที่หน้า APN ไม่พบจุดเชื่อมต่อ, มีแล้วใช้งานไม่ได้ สามารถตั้งค่า APN อัตโนมัติได้โดย แตะปุ่มเมนู (สัญลักษณ์จุด 3 จุด) จากนั้นเลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
 5. ระบบจะทำการคืนค่า APN เป็นค่าเริ่มต้นตามซิมการ์ดที่ใช้งาน รอสักครู่
 6. เมื่อดำเนินการเรียบร้อย จะปรากฏข้อความ “รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว” (Reset default APN settings completed) และจะมี APN 2 ชุด คือ TRUE Internet / TRUE MMS
 7. การตั้งค่าด้วยตัวเอง (Setup manually) แตะเครื่องหมายบวก (+) มุมบนขวามือ จะปรากฏหน้าแก้ไขจุดเข้าใช้งาน (Edit access point)
 8. การตั้งค่า TRUE-H Internet
  • ชื่อ (Name) = TRUE Internet
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication type) = ไม่ได้ตั้งค่า (Not set) หรือ PAP
  • ประเภท APN (APN type) = default,supl,agps,fota,dun
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4 (หรือ IPv4/IPv6)
  • แตะปุ่มเมนู เลือก บันทึก (Save)
 9. การตั้งค่า TRUE-H MMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี่ MMS (Multimedia message proxy) = 10.4.7.39
  • พอร์ต MMS (Multimedia message port) = 8080
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication type) = ไม่ได้ตั้งค่า (Not set)
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • โปรโตคอล APN (APN protocol) = IPv4
  • แตะปุ่มเมนู เลือก บันทึก (Save)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก