การเลือกผู้ให้บริการเครือข่าย บน motorola moto g6 PLUS

  1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) > เครือข่ายมือถือ (Mobile network)
  3. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators) > เลือก ค้นหาเครือข่าย (Search networks)
  4. เครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณ และแสดงข้อความ “กำลังค้นหา..” (Searching…) รอสักครู่
  5. เมื่อค้นหาสัญญาณเรียบร้อย จะปรากฏรายการเครือข่ายที่สามารถค้นหาได้ ณ บริเวณนั้น > ทดสอบเลือกเครือข่ายใดๆ ที่ไม่ใช่ของทรู
  6. เครื่องจะลงทะเบียนซิมการ์ด ตามเครือข่ายที่เลือก รอสักครู่
  7. จากนั้นจะมีข้อความ Error แจ้งเตือนว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายนี้ได้ เนื่องจากเป็นการเลือกเครือข่ายที่ไม่ตรงกับซิมการ์ดที่ใส่
  8. เลือกเครือข่ายใหม่อีกครั้ง โดยแตะที่ เลือกโดยอัตโนมัติ (Choose automatically) และรอสักครู่
  9. เมื่อลงทะเบียนเครือข่ายแล้ว จะปรากฎข้อความ “ลงทะเบียนเครือข่ายแล้ว” (Registed on network) เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Update Location

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก