การใช้งาน Wi-Fi บน motorola moto g6 PLUS

  1. หน้าจอหลัก แตะสัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น (All App) > เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & internet) > WiFi > แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิด Wi-Fi
  3. เมื่อเปิดแล้ว เครื่องจะทำการค้นหาสัญญาณ Wi-Fi บริเวณนั้นๆ และแสดงเป็นรายชื่อ Wi-Fi ขึ้นมา แตะเลือก Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ จากตัวอย่างในคู่มือ เลือกเชื่อมต่อ .@ TRUEWIFI รอตัวเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายสักครู่
  4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ที่ชื่อ .@ TRUEWIFI จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนด้านบนให้ลงชื่อใช้งานเครือข่าย Wi-Fi แตะที่นี่เพื่อดำเนินการต่อ
  5. ระบบจะเปิดแอพ Browser ขึ้นมาอัตโนมัติ พร้อมแสดงหน้า ลงชื่อเข้าใช้งานเครือข่าย WI-FI (SIGN IN TO WI-FI NETWORK) ของ truemoveh > กรอก Username – Password จากนั้นแตะ เข้าสู่ระบบ (LOGIN)
  6. เมื่อลงชื่อสำเร็จ ระบบระบบจะกลับมาที่หน้าจอ WIFI อีกครั้ง สถานะ .@ TRUEWIFI = เชื่อมต่อแล้ว (Connected) > สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทันที

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก