การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน Vivo V9

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network)
 3. แตะ ชื่อจุดเข้าใช้งาน : APN (Access point name : APN)
 4. จะปรากฏจุดเชื่อมต่อมาตรฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถใช้งานได้เลย
 5. กรณีที่ไม่มีการตั้งค่าใดๆ หรือมีแล้วใช้งานไม่ได้ แล้วลบการตั้งค่าเดิมออกทั้งหมด เราสามารถ รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default) เพื่อให้ค่าต่างๆ คืนกลับมาเหมือนเดิมได้ โดยแตะที่ รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default)
 6. รอประมาณ 2 - 5 วินาที : จะปรากฏข้อความ รีเซ็ตการตั้งค่า APN ค่าเริ่มต้นสำเร็จแล้ว (Reset to default APN settings completed) และจะปรากฏชื่อ APN ทั้ง TRUE-H-internet และ TRUE-H-MMS ขึ้นมา
 7. การกำหนดค่าเอง แตะ APN ใหม่ (New APN)
 8. การตั้งค่า APN Internet
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H-internet (พิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้)
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • MCC = 520 (ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติ)
  • MNC = 00 หรือ 04 (ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Real Move หรือ Real Future : แต่ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว)
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = ไม่ได้ตั้งค่า (Not set)
  • ประเภท APN (APN type) = default,supl
  • จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น (Done) เพื่อบันทึกค่า
 9. การตั้งค่า APN MMS
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS (พิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้)
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • MMSC = http://mms.trueh.com:8002/
  • พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
  • พอร์ต MMS (MMS Port) = 8080
  • MCC = 520 (ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติ)
  • MNC = 00 หรือ 04 (ขึ้นอยู่กับว่าเป็น Real Move หรือ Real Future : แต่ระบบจะขึ้นค่ามาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว)
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = ไม่ได้ตั้งค่า (Not set)
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • จากนั้นแตะ เสร็จสิ้น (Done) เพื่อบันทึกค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก