การตั้งค่า Vivo V9 เพื่อแชร์อินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ ฮอตสปอตส่วนตัว (Personal Hotspot)
 3. แตะ การกำหนดค่าฮอตสปอต (Hotspot configuration)
 4. จะปรากฏหน้าจอแสดงการตั้งค่าต่างๆ
  • ชื่อเครือข่าย (Network ID) = ชื่อเครืองข่ายที่ต้องการให้ปรากฎ
  • ความปลอดภัย (Security) = มี 2 ตัวเลือก : None = ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน และ WPA2 PSK = ค่ามาตรฐาน
  • รหัสผ่าน (Password) = จะต้องมีอักขระอย่างน้อย 8 ตัว
 5. เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว แตะ เสร็จสิ้น (Done) 
 6. ​จากนั้น จะกลับมาที่หน้าจอฮอตสปอตส่วนตัว (Personal Hotspot) อีกครั้ง สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้ดังนี้
  • จำกัดข้อมูลต่อการใช้งานแต่ล่ะครั้ง (Data limit per use) : เลือกจำนวนที่ต้องการ หรือระบุเอง
  • จำนวนการเชื่อมต่อที่ได้รับอนุญาต (Number of connections allowed) : ได้ตั้งแต่ 1 – 8 เครื่อง
 7. การเปิดใช้งาน : ที่ Wi-Fi ฮอตสปอต (Wi-Fi Hotspot)  แตะปุ่มเพื่อเปิด
 8. ระบบจะเปิดสัญญาณ ตรงปุ่มสีฟ้าจะปรากฎเป็นจุดหมุนรอบเป็นวงกลม แสดงถึงกำลังกระจายสัญญาณ
 9. เมื่อมีอุปกรณ์จับสัญญาณ : ที่หัวข้อ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Device connected) = จะปรากฏชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อขึ้นมา และมุมบนซ้ายมือ จะปรากฏรูปกระจายสัญญาณ พร้อมตัวเลข 1 = จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ณ ปัจจุบัน
 10. ที่หน้าจอ ศูนย์การแจ้งเตือน (Notification Center) จะปรากฏข้อความ การปล่อยสัญญาณหรือฮอตสปอตทำงานอยู่ (Tethering or hotspot active) : จะแสดงปริมาณข้อมูลมือถือที่ได้ถูกแบ่งปันผ่าน Wi-Fi พร้อมแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ณ ปัจจุบัน
 11. ถ้าต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ : ที่หัวข้อ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ (Device connected) แตะ ชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 12. หน้าจอแสดงข้อมูล
  • ชื่อ (Name) = ชื่ออุปกรณ์ : สามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อได้
  • ที่อยู่ MAC (MAC address) = ข้อมูลที่อยู่ MAC ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อยู่
  • ที่อยู่ IP (IP address) = เลขที่อยู่ IP ที่ใช้งานอยู่
  • เพิ่มไปยังบัญชีดำ (Add to blacklist) = บล็อคไม่ให้ใช้งาน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก