การเลือกโหมดเครือข่าย บน Vivo V9

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network)
 3. แตะ โหมดเครือข่าย (Network Mode)
 4. จะพบหน้าจอให้เลือกโหมดเครือข่าย (Network Mode)
  • 4G (ที่ต้องการ/preferred)/3G/2G = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ
  • 3G (ที่ต้องการ/preferred)/2G = เลือกใช้ 3G (WCDMA) และ 2G (GSM) โดยอัตโนมัติ
  • 3G เท่านั้น (3G Only) = เลือกใช้ 3G (WCDMA) เท่านั้น
  • 2G เท่านั้น (2G Only) = เลือกใช้ 2G (GSM) เท่านั้น : มี EDGE และ GPRS

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก