การ Update Location บน Vivo V9

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network)
 3. แตะ ผู้ให้บริการ (Carrier)
 4. จะปรากฏหน้าจอผู้ให้บริการ (Carrier) สังเกตเมนู ลงทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic Registration) เปิดใช้งานอยู่ แตะเพื่อปิดเมนู
 5. จากนั้นสถานะลงทะเบียนอัตโนมัติจะปิด และปรากฏกำลังค้นหา… (Searching…) รอสักครู่
 6. จากนั้นจะปรากฏรายการเครือข่ายสัญญาณต่างๆ แสดงขึ้นมา รายการเครือข่ายที่มีเครื่องหมายถูกกำกับอยู่ คือเครือข่ายที่เลือกใช้ในปัจจุบัน
 7. ทดสอบเลือกเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ของทรู
 8. ระบบจะทำการลงทะเบียนเครือข่าย รอสักครู่
 9. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้ พร้อมทั้งแนะนำให้เลือกเครือข่ายแบบอัตโนมัติ > แตะ เปิด (On) เพื่อกลับไปใช้งานลงทะเบียนแบบอัตโนมัติ
 10. รอระบบลงทะเบียนเครือข่ายสักครู่
 11. เมื่อลงทะเบียนเครือข่ายสำเร็จ จะกลับมาที่หน้าจอผู้ให้บริการ (Carrier) อีกครั้ง > เมนู ลงทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic Registration) จะเปิดใช้งานใหม่ สังเกตที่หน้าจอ หากมีสัญญาณเครือข่ายแล้ว ทดสอบการใช้งานโทร / ใช้งาน Data อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก