การใช้งาน Wi-Fi บน Vivo V9

 1. การเปิด Wi-Fi : หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 2. แตะ Wi-Fi
 3. ในหน้า Wi-Fi แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิด Wi-Fi
 4. จากนั้นปุ่มจะเป็นสีฟ้า และจะปรากฏรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi แสดงขึ้นมา
 5. แตะชื่อ Wi-Fi ทีต้องการเชื่อมต่อ ตัวอย่างคู่มือเลือก .@ TRUEWIFI
 6. ระบบจะทำการเชื่อมต่อ และปรากฎสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกกำกับหน้าชื่อ .@ TRUEWIFI
 7. รอสักครู่ ระบบจะเปิด Web Browser ขึ้นมา  และปรากฏหน้า Landing Page สำหรับลงชื่อใช้งาน กรอกข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน (Username), รหัสผ่าน (Password) จากนั้นแตะ เข้าสู่ระบบ (LOGIN)
 8. หากชื่อผู้ใช้และรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอ เข้าสู่ระบบสำเร็จ (Login Success) : พร้อมแสดงข้อมูลรายละเอียดแพ็กเกจขึ้นมา
 9. ทดสอบเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น เข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ หากใช้งานได้ ระบบจะแสดงหน้าเพจนั้นๆ ขึ้นมา
 10. การลบเครือข่าย : ที่หน้าจอ Wi-Fi ขณะเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi > แตะรูปเครื่องหมายมากกว่า ด้านขวามือของรายชื่อเครือข่ายนั้นๆ
 11. จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของ Wi-Fi > แตะ ลืมเครือข่าย (Forget network) เพื่อลืมค่าการเชื่อมต่อ
 12. เมื่อดำเนินการแล้ว ชื่อเครือข่ายนั้นจะหายไปจากประวัติการเชื่อมต่อ โดยถ้าต้องการเชื่อมต่อใหม่ ต้องใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
 13. การปิด Wi-Fi : ที่หน้าจอ Wi-Fi แตะปุ่มเมนูเพื่อปิด โดยเมื่อปิดการใช้งานแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเทา
 14. การเปิด - ปิด Wi-Fi ผ่านแผงควบคุม : หน้าจอหลัก ใช้นิ้วแตะด้านล่างหน้าจอแล้วลากขึ้นด้านบน จะปรากฎหน้าจอแผงควบคุม (Control Center) แตะที่สัญลักษณ์ Wi-Fi เพื่อเปิด – ปิด ได้จากเมนูนี้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก