การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน Vivo V9

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings) 
 2. แตะ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network)
 3. จะพบเมนู การโทร VoLTE แบบ HD (VoLTE HD Call) แตะปุ่มเมนูเพื่อเปิดใช้งาน
 4. เมื่อเปิดใช้งาน กรณีที่อยู่ในพื้นที่บริการ ด้านบนขวามือจะปรากฏสัญลักษณ์ VoLTE เท่านี้ก็พร้อมใช้งานการโทรผ่าน 4G (บริการ 4G HD Voice / VoLTE) แล้ว
 5. ​ข้อควรทราบในการใช้งาน VoLTE
  • ต้องใช้งาน U-SIM ที่รองรับการใช้งาน 4G
  • ตัวเครื่องจะต้องรองรับ VoLTE
  • ต้องเปิดบริการก่อนใช้งาน
  • จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถใช้งาน 4G HD Voice หรือ VoLTE ได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก