การ Update Location สำหรับ iOS 12

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือก เซลลูล่าร์ (Cellular)
  3. เลือก เครือข่ายเซลลูล่าร์ (Cellular Network)
  4. ในหน้าเครือข่ายเซลลูล่าร์ (Cellular Network) เมนู อัตโนมัติ (Automatic) จะเปิดใช้งาน หมายความว่า เครื่องมีการเลือกเครือข่ายโดยอัตโนมัติ
  5. แตะปิดเมนู อัตโนมัติ (Automatic) จากนั้นเครื่องจะแสดงรายชื่อเครือข่ายที่จับสัญญาณได้
  6. ที่รายชื่อเครือข่าย แตะเลือกเครือข่ายใดก็ได้ ที่ไม่ใช่ของทรู เช่น AIS / dtac /TOT
  7. รอสักครู่ มุมบนซ้ายมือจะปรากฏคำว่า ไม่มีบริการ (No Service) เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่ไม่ใช่ของทรู
  8. จากนั้นกลับมาเลือกเครือข่ายของทรูอีกครั้ง หรือต้องการเลือกแบบอัตโนมัติ ให้แตะเปิดเมนู อัตโนมัติ (Automatic) ใหม่
  9. เมื่อลงทะเบียนเครือข่ายสำเร็จ มุมบนซ้ายมือ จะปรากฏชื่อสัญญาณเครือข่าย ให้ทดสอบการใช้งานใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก