วิธีการเพิ่ม eSIM บน iPhone

 1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)  (ตัวเครื่อง iPhone จะต้องสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้)
 2. แตะ เซลลูลาร์ (Cellular)
 3. ที่เมนู แผนบริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLANS) แตะ เพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์ (Add Cellular Plan)
 4. ตัวเครื่อง iPhone จะเปิดกล้องหลัง เพื่อเตรียมตัวถ่ายสแกน QR Code ของ eSIM
 5. จากนั้นเตรียมกระดาษที่พิมพ์จาก True Shop (หรือได้รับมาจากช่องทางต่างๆ) สังเกตตรงกลาง จะมี QR Code สำหรับใช้สแกน
 6. นำกล้องหลังของ iPhone ที่เปิดอยู่ ไปสแกนที่นี่ เมื่อสแกนเสร็จแล้ว ระบบจะเริ่มทำการลงทะเบียนและเปิดใช้งาน eSIM > จะปรากฎวงกลมหมุนมุมบนขวามือ รอประมาณ 1 - 2 นาที โดยขั้นตอนนี้เครื่องต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
 7. เมื่อลงทะเบียนและเปิดใช้งาน eSIM เสร็จแล้ว จะปรากฏหน้าจอ เพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์ (Add Cellular Plan) เพื่อตั้งค่าชื่อ และสายเริ่มต้นการโทร กับเซลลูลาร์ในการใช้งาน แตะ Add Cellular Plan
 8. จะปรากฏหน้าจอ ชื่อแผนบริการเซลลาร์ (Cellular Plan Labels) > แตะเพื่อตั้งค่าชื่อแผนบริการ โดยจะตั้งชื่อตามค่ามาตรฐานที่มีการให้ หรือพิมพ์กำหนดชื่อด้วยตัวเองก็ได้ เมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้ว แตะ ดำเนินการต่อ (Continue)
 9. จะปรากฏหน้าจอ สายโทรเริ่มต้น (Default Line) ในหน้าจอนี้ ให้เลือกหมายเลขที่ใช้เป็นหมายเลขเริ่มต้นของคุณ คุณสามารถเลือกได้เช่นกันว่า จะใช้หมายเลขใดหมายเลขหนึ่งสำหรับข้อมูลเซลลูลาร์เท่านั้น หมายเลขอื่นของคุณจะถูกกำหนดเป็นหมายเลขเริ่มต้น เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว แตะ Done
 10. การลบข้อมูลแผนบริการเซลลูลาร์ออก ในตัวอย่าง แตะที่ชื่อ “Prepaid”
 11. จะปรากฎหน้าจอแผนบริการเซลลูลาร์ไม่มีอีกต่อไป (Cellular Plan No Longer Available) แตะ อัพเดทรายชื่อ (Update Contacts) เพื่อลบข้อมูล > จากนั้นข้อมูล “Prepaid” จะหายไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR วิธีปิดเครื่อง iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการใช้กับรายชื่อ บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การตรวจสอบข้อมูลการโทร บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การสลับหมายเลขเพื่อใช้โทรออกบน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR