วิธีการเพิ่ม nanoSIM บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

 1. เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > เกี่ยวกับ (About) เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบเมนู แผ่นซิมการ์ด (PHYSICAL SIM) ยังไม่ปรากฏข้อมูลใดๆ นอกจากหมายเลข IMEI
 2. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
 3. แตะ เซลลูลาร์ (Cellular)
 4. สังเกตตรงกลางหน้าจอ จะพบข้อมูลผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน แต่เนื่องจาก ณ ตอนนี้ใช้งานเพียง 1 ผู้ให้บริการ จึงไม่ปรากฏชื่อ แผนบริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLANS) เตรียมทำการใส่ nanoSIM เข้าเครื่อง
 5. ใส่ nanoSIM เข้าตัวเครื่อง
 6. จะปรากฏหน้าจอ เพิ่มแผนบริการเซลลูลาร์ (Add Cellular Plan) เพื่อตั้งค่าชื่อ และสายเริ่มต้นการโทร กับเซลลูลาร์ในการใช้งาน แตะ ดำเนินการต่อ (Continue)
 7. จะปรากฎหน้าจอ ชื่อแผนบริการเซลลาร์ (Cellular Plan Lables) แตะเพื่อตั้งค่าชื่อแผนบริการ โดยจะตั้งชื่อตามค่ามาตรฐานที่มีการให้ หรือพิมพ์กำหนดชื่อด้วยตัวเองก็ได้
 8. ​ข้อมูลชื่อต่างๆ บนตัวเครื่อง :
  • ชื่อมาตรฐานที่ระบบมีมาให้
  • กำหนดชื่อเอง (CUSTOM LABEL) ให้พิมพ์ชื่อที่ตั้งเองในช่องนี้
 9. เมื่อพิมพ์ชื่อที่ต้องการเสร็จแล้ว แตะ เสร็จ (Done)
 10. จะกลับมาหน้าจอ ชื่อแผนบริการเซลลาร์ (Cellular Plan Lables) ชื่อแผนบริการด้านบน จะเป็นตามที่ตั้งค่าแล้ว
 11. แตะชื่อแผนบริการด้านล่าง
 12. แตะ ชื่อ Primary ที่มีให้อัตโนมัติ จากนั้นแตะ เสร็จ (Done)
 13. จะกลับมาหน้าจอ ชื่อแผนบริการเซลลาร์ (Cellular Plan Lables) ชื่อแผนบริการด้านล่าง จะเป็น Primary ตามที่ตั้งค่าแล้ว แตะ ดำเนินการต่อ (Continue)
 14. จะปรากฏหน้าจอ สายโทรเริ่มต้น (Default Line) ในหน้าจอนี้ ให้เลือกหมายเลขที่ใช้เป็นหมายเลขเริ่มต้นของคุณ
 15. แตะ ใช้ “หมายเลขหลัก” เป็นสายโทรเริ่มต้นของคุณ (Use “Primary” as your default line) จากนั้นแตะ ดำเนินการต่อ (Continue) 
 16. จะปรากฏหน้าจอ อัพเดทรายชื่อ ’สายอ้างอิง (Update Contacts’Preferred Line) : ต้องการเลือกสายอ้างอิงใหม่สำหรับรายชื่อซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ชื่อว่า “สายหลัก (Primary)” หรือไม่ โดยหน้าจอนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อ มีการเลือกชื่อแผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ซ้ำกับชื่อเก่าที่เคยตั้งค่าไว้ก่อนหน้า
 17. แตะ ใช้ “สายหลัก” เป็นสายอ้างอิง (Use “Primary” as the preferred line) จากนั้นแตะ เสร็จ (Done)
 18. จะกลับมาหน้าจอเซลลูลาร์ (Cellular)
 19. ไปที่ การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > เกี่ยวกับ (About) เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบชื่อ PREPAID แทนที่ แผ่นซิมการ์ด (PHYSICAL SIM) ซึ่งจะปรากฏชื่อเครือข่าย (Network), ผู้ให้บริการ (Carrier) ฯลฯ ขึ้นมาแล้ว 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก