วิธีดูข้อมูลไอคอนสถานะ Dual SIM บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

 1. หน้าจอหลัก แตะมุมบนขวามือแล้วลากลงมาข้างล่าง
 2. จะปรากฏหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) สังเกตมุมบนซ้ายมือ จะปรากฎไอคอนในแถบสถานะแสดงความแรงสัญญาณของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสอง
 3. คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาณเครือข่าย
  • แถบแสดงความแรงขอสัญญาณผู้ให้บริการเครือข่าย
  • ชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ (Cellular Plan) ที่ใช้งาน
  • ชื่อผู้ให้บริการเครือข่าย
  • สถานะการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 4. ​ลำดับการแสดงชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ (Cellular Data) ผ่านชื่ออะไร เช่น
  • ถ้าเลือกใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านชื่อ Primary > ชื่อ Primary จะปรากฏด้านบน
  • ถ้าเลือกใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ผ่านชื่อ Prepay > ชื่อ Prepay จะปรากฏด้านบนแทน Primary

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีการดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR วิธีปิดเครื่อง iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการใช้กับรายชื่อ บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การตรวจสอบข้อมูลการโทร บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR การสลับหมายเลขเพื่อใช้โทรออกบน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR