วิธีลบชื่อผู้ให้บริการเซลลูลาร์ออกจาก iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

  1. หน้าจอหลัก แตะ การตั้งค่า (Settings)
  2. แตะ เซลลูลาร์ (Cellular)
  3. ตรงกลางหน้าจอ จะพบหัวข้อ แผนบริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLANS) โดยจะพบชื่อแผนบริการเซลลูลาร์ต่างๆ ที่มีอยู่บนตัวเครื่อง ณ ปัจจุบัน
  4. การลบข้อมูลแผนบริการเซลลูลาร์ของ nonoSIM: ถอด nanoSIM ออกจากตัวเครื่อง
  5. เมื่อถอดแล้วเท่ากับ nanoSIM ไม่มีการใช้งานอีกต่อไป ให้แตะที่ชื่อ nanoSIM นั้นๆ ในตัวอย่างคือ “รอง” (“Secondary”)
  6. จะปรากฎหน้าจอ แผนบริการเซลลูลาร์ไม่มีอีกต่อไป (Cellular Plan No Longer Available) แตะ อัพเดทรายชื่อ (Update Contacts) เพื่อลบข้อมูลออก จากนั้นข้อมูล “รอง” (“Secondary”) ที่เป็น nanoSIM จะหายไป
  7. การลบข้อมูลแผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ของ eSIM : แตะไปที่ชื่อ eSIM ที่ต้องการลบ
  8. จะพบข้อความ เอาแผนบริการเซลลูลาร์ออก (Remove Cellular Plan) แตะที่ข้อความนี้ เพื่อลบแผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ออกไป
  9. กรณีที่หลังจากดำเนินการแล้ว ยังปรากฏชื่อแผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์นี้อยู่ ให้แตะที่ชื่อนั้นอีกครั้ง จากนั้นแตะ อัพเดทรายชื่อ (Update Contact) > จากนั้นชื่อที่ต้องการลบจะหายไป

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก