การสลับหมายเลขเพื่อใช้โทรออกบน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

  1. หน้าจอหลัก แตะ โทรศัพท์ (Phone)
  2. แตะ แป้นตัวเลข (Keypad) จะปรากฎแป้นตัวเลขสำหรับกดหมายเลขโทรออก
  3. สังเกตด้านบน จะมีให้เลือกสายโทรออก ณ ตอนนี้อยู่ที่สาย หลัก (Primary) ตามที่ตั้งค่าไว้ > ถ้าต้องการเปลี่ยนสายโทรออก ให้แตะที่ชื่อนี้
  4. จะปรากฏหน้า สายให้เลือกโทรออก (ตามแผนบริการเซลลูลาร์ที่เปิดใช้งานอยู่) ทำการแตะเลือก “รอง” (Secondary)
  5. จากนั้นสายสำหรับโทรออก จะกลายเป็น “รอง” (Secondary)
  6. ทดสอบโดยการโทรออก > ระบบจะทำการโทรออก โดยใช้สาย “รอง” (“Secondary”) โทร
  7. หลังจากวางสาย แตะแถบ ล่าสุด (Recent) ข้อมูลเบอร์ที่โทรออกล่าสุดนั้น จะพบชื่อที่โทรออก พร้อมข้อมูลสายที่ใช้โทรออก คือ “ร” (“S”) = ย่อมาจาก “รอง” (Secondary)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก