การตรวจสอบข้อมูลการโทร บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

  1. หน้าจอหลัก แตะ โทรศัพท์ (Phone)
  2. แตะแถบ ล่าสุด (Recents) จะปรากฎข้อมูลประวัติการโทรออกล่าสุด
  3. สังเกตที่ด้านล่างชื่อ หรือหมายเลขที่โทรออก จะปรากฏชื่อย่อของแผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLAN) ที่ใช้โทรออก โดยถ้าแตะที่ชื่อนั้นๆ ระบบทำการโทรออก โดยใช้แผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLAN) นั้นทันที
  4. กรณีที่ลบข้อมูลแผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLAN) อันใดอันนึงออก ระบบจะเหลือเพียง 1 แผนผู้ให้บริการ > เมื่อแตะโทรออก > ระบบจะใช้แผนที่มีอยู่ในการโทรออก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก