การตั้งค่าเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการใช้กับรายชื่อ บน iPhone XS, XS Max, และ iPhone XR

  1. หน้าจอหลัก แตะ รายชื่อ (Contacts) จะปรากฏรายชื่อที่บันทึกไว้ ในตัวอย่างแตะ “กรมการบิน”
  2. จะปรากฏข้อมูลของ “กรมการบิน” โดยด้านล่างชื่อ หัวข้อค่าเริ่มต้น = หลัก (default = Primary) หมายถึง การตั้งค่าในสายโทรเสียงเริ่มต้น (Default Voice Line) = ตั้งค่าเป็น หลัก (Primary) เอาไว้
  3. หากต้องการเปลี่ยนแปลง แตะ แก้ไข (Edit) จะปรากฏหน้าจอแก้ไขข้อมูลรายชื่อ แตะ สายที่ต้องการใช้ (Preferred Line)
  4. จะปรากฏหน้าจอ สายที่ต้องการใช้ (Preferred Line) แตะเลือกตั้งค่าที่ต้องการ เมื่อเลือกแล้วจะมีเครื่องหมายถูกกำกับไว้ด้านหลัง กำหนดค่าเสร็จแล้ว แตะ เสร็จสิ้น (Done)
  5. กรณีบางรายชื่อจะปรากฏเป็น ใช้งานล่าสุด (last used) นั่นคือ มีการเลือกตั้งค่าเป็น ใช้งานล่าสุด (Last Used) ไว้อยู่แล้ว โดยหากมีการลบข้อมูลแผนผู้ให้บริการเซลลูลาร์ (CELLULAR PLAN) อันใด อันนึงออกแล้ว แผนผู้ให้บริการ เมื่อแตะโทรออก ระบบจะใช้แผนที่มีอยู่ในการโทรออก

 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก