การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน True SMART 4G P1 Series

วิธีที่ 1

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  4. จะพบ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode), สถานะ = ปิดใช้งาน > แตะปุ่มนี้เพื่อเปิด
  5. เมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว และจะปรากฏสัญลักษณ์รูปเครื่องบิน มุมบนขวามือ

วิธีที่ 2

  1. ที่หน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลง 2 ครั้ง : ลากลงครั้งแรก จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) > ลากลงครั้งที่สอง จะปรากฏหน้าจอ ศูนย์ควบคุม (Control Center)
  2. หน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) : สังเกตจะมี 3 หน้า โดยตอนนี้อยู่หน้าแรก ใช้นิ้วแตะกลางหน้าจอ แล้วลากไปทางซ้าย เพื่อไปหน้าที่สอง => ทำ 2 ครั้งเพื่อไปหน้าที่ 3
  3. จะปรากฎหน้าจอที่สอง : สังเกตด้านล่าง จะอยู่หน้าจอที่ 3 แล้ว และจะพบ โหมดบนเครื่องบิน (Airplane mode) มีขีดคั่น = สถานะเป็นสีเทา คือปิด แตะที่สัญลักษณ์นี้
  4. จากนั้นสัญลักษณ์จะเป็นสีดำ = เปิดใช้งานแล้ว ตรงกลางหน้าจอด้านล่างจะปรากฏข้อความ โหมดเครื่องบิน (Airplane mode)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก