การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน True SMART 4G P1 Series

วิธีที่ 1

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings)
  3. แตะ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  4. จะพบ โหมดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode), สถานะ = ปิดใช้งาน > แตะปุ่มนี้เพื่อเปิด
  5. เมื่อเปิดแล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเขียว และจะปรากฏสัญลักษณ์รูปเครื่องบิน มุมบนขวามือ

วิธีที่ 2

  1. ที่หน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลง 2 ครั้ง : ลากลงครั้งแรก จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) > ลากลงครั้งที่สอง จะปรากฏหน้าจอ ศูนย์ควบคุม (Control Center)
  2. หน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) : สังเกตจะมี 3 หน้า โดยตอนนี้อยู่หน้าแรก ใช้นิ้วแตะกลางหน้าจอ แล้วลากไปทางซ้าย เพื่อไปหน้าที่สอง => ทำ 2 ครั้งเพื่อไปหน้าที่ 3
  3. จะปรากฎหน้าจอที่สอง : สังเกตด้านล่าง จะอยู่หน้าจอที่ 3 แล้ว และจะพบ โหมดบนเครื่องบิน (Airplane mode) มีขีดคั่น = สถานะเป็นสีเทา คือปิด แตะที่สัญลักษณ์นี้
  4. จากนั้นสัญลักษณ์จะเป็นสีดำ = เปิดใช้งานแล้ว ตรงกลางหน้าจอด้านล่างจะปรากฏข้อความ โหมดเครื่องบิน (Airplane mode)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าโรงงาน True SMART 4G P1 Series โดยเข้า Recovery Mode การ Update Location บน True SMART 4G P1 Series การใช้งาน Wi-Fi บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่าโรงงาน บน True SMART 4G P1 Series