การใช้งาน Wi-Fi บน True SMART 4G P1 Series

 1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
 2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
 3. กรณีที่ Wi-Fi ปิดอยู่ ให้แตะเมนูเพื่อเปิดการใช้งาน
 4. จากนั้นปุ่มเป็นสีเขียว, สถานะ = เปิด (On) และจะปรากฏชื่อ Wi-Fi บริเวณนั้นๆ ตัวอย่างแตะลือก .@ TRUEWIFI 
 5. รอสักครู่ ระบบกำลังรับที่อยู่ IP… (Optaining IP address…) จากนั้นจะปรากฏสถานะ = เชื่อมต่อแล้ว (Connected) และปรากฏตัวแจ้งเตือนแถบหน้าข้างบน ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi (Sign in to Wi-Fi network) “ .@ TRUEWIFI” > แตะที่หัวข้อนี้
 6. กรณีที่ไม่ปรากฏตัวแจ้งเตือนให้ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนสุดของหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลงข้างล่าง เพื่อเข้าหน้าจอศูนย์แจ้งเตือน (Notification Center) จะพบตัวแจ้งเตือน ลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Wi-Fi (Sign in to Wi-Fi network) “ .@ TRUEWIFI” > แตะที่หัวข้อนี้
 7. ระบบจะเปิด Web Browser ให้อัตโนมัติ เพื่อเข้า Website https://portal.trueinternet.co.th แล้วเข้าเว็ปไซต์สำหรับลงชื่อเข้าใช้งานของ Trueinternet หรือ TrueWiFi จะพบช่องสำหรับกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)
 8. กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) + กรอกรหัสผ่าน (Password) จากนั้นแตะเข้าสู่ระบบ (LOGIN) > ระบบจะทำการลงชื่อเข้าใช้งานแล้วกลับมาไปที่หน้า Wi-Fi อีกครั้ง สถานะ .@ TRUEWIFI จะปรากฏว่า เชื่อมต่อแล้ว (Connected)
 9. สัญลักษณ์รูปใบพัด จะแสดงสถานะเป็นลูกศรชี้ขึ้น-ลง หมายถึงมีการเชื่อมต่อรับ-ส่งข้อมูลแล้ว
 10. ถ้าต้องการดูสถานะ การเชื่อมต่อ > แตะที่ชื่อ .@ TRUEWIFI จะปรากฏรรายละเอียดของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ > ถ้าต้องการลบประวัติข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้แตะ ไม่จำ (Forget)
 11. การเปิด Wi-Fi ผ่านช่องทางลัด (Enable via Shortcut) : ที่หน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนหน้าจอค้างเอาไว้ แล้วลากลง 2 ครั้ง : ลากลงครั้งแรก จะปรากฎหน้าจอแจ้งเตือน (Notification Center) > ลากลงครั้งที่สองจะปรากฏหน้าจอศูนย์ควบคุม (Control Center) จะปรากฏสัญลักษณ์ใบพัดมีขีดทับสีเทา แตะที่สัญลักษณ์นี้ จากนั้นสัญลักษณ์ Wi-Fi จะเป็นสีดำ = เปิดใช้งานแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก