การเปิด - ปิด Data บน True SMART 4G P1 Series

วิธีที่ 1 ผ่านเมนูการตั้งค่า

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & internet)
  3. แตะ การใช้ข้อมูลอินเตอร์เน็ต (Data usage) >แตะเมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) เพื่อเปิด – ปิด Data
  4. กรณีที่แตะปิด Data แล้ว ปุ่มเมนูจะเป็นสีเทา และสัญลักษณ์ขีดขึ้น - ลง มุมบนขวามือถัดจากขีดสถานะสัญญาณจะหายไป

​วิธีที่ 2 ผ่านหน้าจอศูนย์การควบคุม

  1. ที่หน้าจอใดก็ได้ ใช้นิ้วแตะขอบด้านบนสุดของหน้าจอค้างเอาไว้แล้วลากลงข้างล่าง เพื่อเข้าหน้าจอศูนย์แจ้งเตือน (Notification Center) จากนั้นลากลงอีกครั้ง เพื่อเข้า หน้าจอศูนย์การควบคุม (Control Center)
  2. จะปรากฏแผงควบคุมต่างๆ > สัญลักษณ์การใช้งานข้อมูลอินเตอร์เน็ต คือ สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น – ลง แตะปุ่มนี้เพื่อเปิด – ปิด Data โดยหากแตะเพื่อเปิดการใช้งาน Data สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น – ลงจะเป็นสีดำ, กรณีที่แตะเพื่อปิดการใช้งาน Data สัญลักษณ์ลูกศรชี้ขึ้น – ลง จะแสดงเป็นสีเทา 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก