การเปิด – ปิด Data Roaming บน True SMART 4G P1 Series

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & internet)
  3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network)
  4. จะปรากฏหน้าจอเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network) > แตะปุ่มเมนู โรมมิ่ง (Roaming) เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นแตะปุ่ม ตกลง (OK) อีกครั้ง
  5. จากนั้นเมนู โรมมิ่ง (Roaming) จะเปิดใช้งาน (On) หากต้องการปิด แตะปุ่มเดิมอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

แกะกล่อง True SMART 4G P1 การตั้งค่าโรงงาน บน True SMART 4G P1 Series การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ True SMART 4G P1 Series การเปิด - ปิด Data บน True SMART 4G P1 Series การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน True SMART 4G P1 Series