การเปิด – ปิด Data Roaming บน True SMART 4G P1 Series

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & internet)
  3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network)
  4. จะปรากฏหน้าจอเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile network) > แตะปุ่มเมนู โรมมิ่ง (Roaming) เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นแตะปุ่ม ตกลง (OK) อีกครั้ง
  5. จากนั้นเมนู โรมมิ่ง (Roaming) จะเปิดใช้งาน (On) หากต้องการปิด แตะปุ่มเดิมอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก