การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True SMART 4G P1 Series

 1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
 2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
 3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network) > ขั้นสูง (Advanced) เพื่อขยายให้เห็นเมนูเพิ่มเติม
 4. แตะ ชื่อจุดเข้าใช้งาน (Access Point Names) จะปรากฏชื่อจุดเข้าใช้งานต่างๆ ตามค่าซิมการ์ดอยู่แล้ว
 5. กรณีที่ไม่ปรากฏจุดเข้าใช้งาน หรือมีอยู่แล้วแต่กำหนดค่าไม่ถูกต้อง ให้แตะ Menu มุมบนขวามือ เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น (Reset to default) > แตะปุ่มตกลง (OK) เพื่อยืนยัน จะปรากฏหน้าจอ กำลังเรียกคืนการตั้งค่า APN เริ่มต้น (Restoring default APN settings…)
 6. จากนั้นจะปรากฎข้อความ รีเซ็ตการตั้งค่า APN กลับเป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยแล้ว (Reset default APN settings completed.) และจะปรากฏชุดจุดเข้าใช้งานต่างๆ ขึ้นมา สามารถทดสอบใช้งานได้ทันที
 7. การกำหนดค่าด้วยตนเอง (Manual Settings) ในหน้า APN แตะเครื่องหมายบวก (+) มุมบนขวามือ
 8. การตั้งค่า TRUE-H internet กรอกข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H internet
  • APN = internet
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true
  • รหัสผ่าน (Password) = true
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = default,xcap,supl (แนะนำค่านี้) หรือ default,supl หรือปล่อยค่าว่าง
  • แตะปุ่ม Menu จากนั้นเลือก บันทึก (Save)
 9. การตั้งค่า TRUE-H MMS กรอกข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H MMS
  • APN = hmms
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • MMSC = http://mms.trueh.com/8002
  • พร็อกซี MMS (MMS proxy) = 10.4.7.39
  • พอร์ต MMS (MMS port) = 8080
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = mms
  • แตะปุ่ม Menu จากนั้นเลือก บันทึก (Save)
 10. การตั้งค่า TRUE-H IMS กรอกข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ (Name) = TRUE-H IMS
  • APN = ims
  • ชื่อผู้ใช้ (Username) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • รหัสผ่าน (Password) = true (หรือเป็นค่าว่าง)
  • ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication Type) Authentication Type = PAP
  • ประเภท APN (APN type) = ims
  • แตะปุ่ม Menu จากนั้นเลือก บันทึก (Save)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก