การเปิดใช้งาน 4G HD Voice (VoLTE) บน True SMART 4G P1 Series

 1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
 2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
 3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network) > ให้เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นแตะ ขั้นสูง (Advanced)
 4. แตะ การโทร VoLTE แบบ HD (VoLTE HD Call) เมื่อเครื่องพร้อมใช้งานจะปรากฏสัญลักษณ์ VoLTE ขึ้นมาตรงกลางหน้าจอด้านบน เหนือคำว่า 4G
 5. กรณีที่โทรออก แล้วปลายทางรับสาย หรือปลายทางติดต่อเข้ามาแล้วต้นทางรับสาย จะปรากฎสัญลักษณ์ HD ด้านซ้ายมือของตัวเลขแสดงระยะเวลาการสนทนา
 6. การตรวจสอบประวัติการโทร (Call History) เบอร์ไหนที่เป็นการโทรผ่าน VoLTE จะปรากฏสัญลักษณ์ HD กำกับ ไม่ว่าจะโทรออก หรือรับสายก็ตาม
 7. ในกรณีมีโทรออก และรับสายผ่าน VoLTE และ VoWiFi ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน และสลับใช้งานถ้าต้องการดูข้อมูลการโทรแบบละเอียด ให้แตะที่หมายเลขที่ต้องการ > แตะ รายละเอียดการโทร (Call details) จะแสดงข้อมูลดังนี้
  • HD = โทรออกและรับสายผ่าน VoLTE
  • รูปใบพัด = โทรออกและรับสายผ่าน VoWiFi

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก