การเลือกโหมดเครือข่าย บน True SMART 4G P1 Series

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network) > เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่า จากนั้นแตะ ขั้นสูง (Advanced)
  4. แตะ ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type) จะพบหน้าจอให้เลือกประเภทเครือข่ายดังนี้
    • 4G (แนะนำ) : 4G/3G/2G auto = เลือกใช้เครือข่ายอัตโนมัติ โดยเรียงสัญญาณตาม 4G/3G/2G
    • 3G/2G แบบอัตโนมัติ : 3G/2G auto = เลือกใช้ 3G และ 2G โดยอัตโนมัติ
    • 3G เท่านั้น : 3G only = เลือกใช้ 3G เท่านั้น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

แกะกล่อง True SMART 4G P1 การตั้งค่าโรงงาน บน True SMART 4G P1 Series การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ True SMART 4G P1 Series การเปิด - ปิด Data บน True SMART 4G P1 Series การเปิด – ปิด Data Roaming บน True SMART 4G P1 Series