การ Update Location บน True SMART 4G P1 Series

  1. หน้าจอหลักแตะ สัญลักษณ์ ^ เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันทั้งหมด
  2. แตะ การตั้งค่า (Settings) > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)
  3. แตะ เครือข่ายมือถือ (Mobile network) เลือก SIM ที่ต้องการตั้งค่า > จากนั้นแตะ ขั้นสูง (Advanced)
  4. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง แตะปุ่มเมนูเพื่อปิด เลือกเครือข่ายอัตโนมัติ (Automatic select network) จากนั้นแตะ ตกลง (OK) และรอประมาณ 2 - 5 นาที
  5. จะพบรายการเครือข่ายแสดงขึ้นมา เลือกเครือข่ายใดก็ได้ที่ไม่ใช่ทรู จากนั้นจะปรากฏข้อความ Error ว่าไม่สามารถใช้งานได้ แตะ ตกลง (OK)
  6. หลังจากนั้นระบบจะทำการลงทะเบียนอัตโนมัติ โดยค้นหาและใช้งานเครือข่ายที่สามารถใช้ได้ให้เอง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก