การตั้งค่าโรงงาน True SMART 4G P1 Series โดยเข้า Recovery Mode

ข้อควรทราบ

 1. ก่อนดำเนินการให้ทำการชาร์จไฟจนตัวเครื่องมีแบตเตอรี่มากกว่า 60%
 2. การล้างเครื่องวิธีนี้จะล้างข้อมูลต่างๆ ออกทั้งหมดรวมถึงแอพ
 3. กรณีที่มีการลงชื่อใช้งาน Google Account เอาไว้, จะต้องทราบชื่อบัญชี (Email) และรหัสผ่าน เพื่อทำการปลดล็อคตัวเครื่อง หลังจากดำเนินการรีเซ็ทข้อมูลตัวเครื่องแล้ว มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานตัวเครื่องภายหลังได้

​ปุ่มที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. ปุ่มเปิด - ปิด (Power)
 2. ปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up)
 3. ปุ่มลดเสียง (Volume Down)

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. แตะ ปุ่มเปิด - ปิด (Power) และ ปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) ค้างไว้ จนเห็นหน้าจอแสดงชื่อ True SMART 4G P1 แล้วปล่อยทั้ง 2 ปุ่มออกทันที เมื่อเห็นหน้าจอแสดงชื่อ True SMART 4G P1 แล้วปล่อยทั้ง 2 ปุ่มออกทันที
 2. จะปรากฏหน้าจอคำสั่งเป็นภาษาจีน ดำเนินการ
  • กด ปุ่มลดเสียง (Volume Down) เพื่อเลื่อนเมนูลง ห้ามกดปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) เพราะจะเป็นการตกลงเลือกคำสั่งตามเมนูนั้น เลื่อนเมนูไปจนถึงเมนูสุดท้าย (คำสั่ง Wipe Data/Factory Reset)
  • กด ปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) เพื่อตกลงเลือกคำสั่งตามเมนูที่อยู่ ณ ขณะนั้น
 3. เครื่องจะดับ และเปิดขึ้นมาใหม่ จะปรากฏหน้าจอกำลังล้างข้อมูล จากนั้นจอจะดับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ รอสักครู่
 4. จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ สวัสดี (Hi there) เพื่อทำการเริ่มการตั้งค่าสำหรับเริ่มการทำงานใหม่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก