การตั้งค่าโรงงาน True SMART 4G P1 Series โดยเข้า Recovery Mode

ข้อควรทราบ

 1. ก่อนดำเนินการให้ทำการชาร์จไฟจนตัวเครื่องมีแบตเตอรี่มากกว่า 60%
 2. การล้างเครื่องวิธีนี้จะล้างข้อมูลต่างๆ ออกทั้งหมดรวมถึงแอพ
 3. กรณีที่มีการลงชื่อใช้งาน Google Account เอาไว้, จะต้องทราบชื่อบัญชี (Email) และรหัสผ่าน เพื่อทำการปลดล็อคตัวเครื่อง หลังจากดำเนินการรีเซ็ทข้อมูลตัวเครื่องแล้ว มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานตัวเครื่องภายหลังได้

​ปุ่มที่ใช้ในการดำเนินการ

 1. ปุ่มเปิด - ปิด (Power)
 2. ปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up)
 3. ปุ่มลดเสียง (Volume Down)

ขั้นตอนดำเนินการ

 1. แตะ ปุ่มเปิด - ปิด (Power) และ ปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) ค้างไว้ จนเห็นหน้าจอแสดงชื่อ True SMART 4G P1 แล้วปล่อยทั้ง 2 ปุ่มออกทันที เมื่อเห็นหน้าจอแสดงชื่อ True SMART 4G P1 แล้วปล่อยทั้ง 2 ปุ่มออกทันที
 2. จะปรากฏหน้าจอคำสั่งเป็นภาษาจีน ดำเนินการ
  • กด ปุ่มลดเสียง (Volume Down) เพื่อเลื่อนเมนูลง ห้ามกดปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) เพราะจะเป็นการตกลงเลือกคำสั่งตามเมนูนั้น เลื่อนเมนูไปจนถึงเมนูสุดท้าย (คำสั่ง Wipe Data/Factory Reset)
  • กด ปุ่มเพิ่มเสียง (Volume Up) เพื่อตกลงเลือกคำสั่งตามเมนูที่อยู่ ณ ขณะนั้น
 3. เครื่องจะดับ และเปิดขึ้นมาใหม่ จะปรากฏหน้าจอกำลังล้างข้อมูล จากนั้นจอจะดับแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ รอสักครู่
 4. จากนั้นจะปรากฎหน้าจอ สวัสดี (Hi there) เพื่อทำการเริ่มการตั้งค่าสำหรับเริ่มการทำงานใหม่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การ Update Location บน True SMART 4G P1 Series การใช้งาน Wi-Fi บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่า APN Internet และ MMS บน True SMART 4G P1 Series การตั้งค่าโรงงาน บน True SMART 4G P1 Series การตรวจสอบ IMEI และข้อมูลอื่นๆ ของ True SMART 4G P1 Series