การตรวจสอบสถานะของซิมการ์ด บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก เกี่ยวกับโทรศัพท์ (About phone)
 4. เลือก สถานะ (Status)
 5. เลือก สถานะของซิม (SIM status)
 6. จะปรากฏให้เลือกซิมที่ใช้งาน ซึ่งมีอยู่เพียง 1 SIM คือ TRUE เลือก TRUE
 7. จะปรากฏข้อมูลสถานะของซิม TRUE โดยแสดงข้อมูลดังนี้
  • เครือข่าย (Network) : แสดงชื่อเครือข่ายที่ใช้งาน
  • ความแรงสัญญาณ (Signal strength) : แสดงระดับความแรงของสัญญาณที่ใช้งาน
  • ประเภทเครือข่ายมือถือ (Mobile network type) : แสดงประเภทเครือข่ายที่ใช้งาน
  • สถานะบริการ (Service state) : กำลังให้บริการ (In service)
  • โรมมิ่ง (Roaming) : ไม่ได้โรมมิ่ง (Not Roaming)
  • สถานะเครือข่ายมือถือ (Mobile network state) : เชื่อมต่อแล้ว (Connected) ถ้าเชื่อมต่อ Wi-Fi จะปรากฏสถานะ ถูกตัดการเชื่อมต่อ (Disconnected)
  • หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน (My phone number) : แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของซิมที่ใช้งานอยู่
  • IMEI : แสดงหมายเลข IMEI ของเครื่อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก