การเปิด - ปิด Data บน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
  4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi ทั้งนี้เลือก TRUE
  5. จะปรากฏหน้าการใช้ข้อมูล (Data usage) โดยสังเกตเมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) จะเปิดใช้งานอยู่ และที่มุมบนขวามือหลังสัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ จะมีลูกศรชี้ขึ้น - ลง = มีการเปิดใช้งานข้อมูลมือถืออยู่แล้ว
  6. การปิดข้อมูลมือถือ (Off Mobile data) : กดปิดเมนู ข้อมูลมือถือ (Mobile data) เพื่อปิดใช้งาน Data จาก SIM Card
  7. จะปรากฎหน้าจอ ปิดใช้งานข้อมูลมือถือหรือไม่? (Disable mobile data?) กด ตกลง (OK)
  8. จากนั้นที่ ข้อมูลมือถือ (Mobile data) : ปุ่มจะเลื่อนไปทางซ้าย = ปิด ที่มุมบนขวามือ หลังสัญลักษณ์แสดงความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ จะไม่มีลูกศรชี้ขึ้น - ลง = ปิดใช้งานข้อมูลมือถือแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G