การเปิด - ปิด Data roaming บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi > เลือก TRUE
 5. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 6. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 7. จะปรากฏหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่ายมือถือ (Mobile network settings) > จะพบเมนู การโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) ในตัวอย่าง ต้องการเปิดใช้งาน
  • การเปิด: กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง ให้มีเครื่องหมายถูก กำกับในช่อง
  • การปิด: กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง เพื่อเอาเครื่องหมายถูก ออก
 8. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนโปรดทราบ (Attention) เลือก ตกลง (OK)
 9. จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกกำกับในช่อง = เปิดใช้งานการโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก