การเปิด - ปิด Data roaming บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi > เลือก TRUE
 5. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
 6. เลือก เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Cellular networks)
 7. จะปรากฏหน้าจอ การตั้งค่าเครือข่ายมือถือ (Mobile network settings) > จะพบเมนู การโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) ในตัวอย่าง ต้องการเปิดใช้งาน
  • การเปิด: กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง ให้มีเครื่องหมายถูก กำกับในช่อง
  • การปิด: กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง เพื่อเอาเครื่องหมายถูก ออก
 8. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือนโปรดทราบ (Attention) เลือก ตกลง (OK)
 9. จากนั้นจะมีเครื่องหมายถูกกำกับในช่อง = เปิดใช้งานการโรมมิ่งข้อมูล (Data roaming) แล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G