การตั้งค่าเปิด - ปิด ขีดจำกัดการใช้งานอินเตอร์เน็ต บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก การใช้ข้อมูล (Data usage)
 4. จะปรากฏหน้าการเลือกใช้ข้อมูลบน SIM Card หรือ Wi-Fi เลือก TRUE
 5. จะปรากฏหน้าจอ การใช้ข้อมูล (Data usage)
 6. จะแสดงข้อมูลสรุปเบื้องต้นของปริมาณการรับ-ส่งข้อมูล และเมนูการตั้งค่าย่อยต่างๆ
 7. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบเมนู
  • ขีดจำกัดของข้อมูล (Mobile data limit)
  • วันที่รีเซ็ตรอบการใช้งาน (Usage cycle reset date)
  • แถบสำหรับตั้งค่าการแจ้งเตือน (warning) และตั้งค่าขีดจำกัด (limit)
 8. การตั้งค่าขีดจำกัดอินเทอร์เน็ต : กดเปิดเมนู ขีดจำกัดของข้อมูล (Mobile data limit)
 9. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน การจำกัดการใช้ข้อมูล (Limiting data usage) เลือก ตกลง (OK)
 10. เมื่อเปิดแล้ว แถบสำหรับตั้งค่าการแจ้งเตือน (warning) และตั้งค่าขีดจำกัด (limit) จะปรากฏแถบตั้งค่าขีดจำกัด (limit) เพิ่มขึ้นมา
 11. กรณีที่มีการเปิดใช้งานไว้ ถ้าการใช้ข้อมูลมือถือ ใช้งานไปถึงจำนวนปริมาณที่กำหนดไว้ จะทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (ข้อมูลมือถือ) ได้เลย จะต้องมาแก้ไขจำนวนปริมาณใหม่ให้เพิ่มขึ้น หรือปิดใช้งานขีดจำกัดของข้อมูล (Mobile data limit) เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
 12. กรณีที่ต้องการตรวจสอบว่า App ที่ติดตั้งในเครื่อง ใช้ปริมาณข้อมูลไปเท่าไหร่ สามารถตรวจสอบได้ที่หน้า การใช้ข้อมูล (Data usage)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G