การใช้งานโหมดเครื่องบิน บน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ตั้งค่าเพิ่มเติม (More)
  4. จะพบ เปิดใช้งานบนเครื่องบิน (Airplane mode)
  5. การเปิด: กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง ให้มีเครื่องหมายถูก กำกับในช่อง
  6. การปิด: กดในช่องสี่เหลี่ยมด้านหลัง เพื่อเอาเครื่องหมายถูก ออก
  7. กรณีเปิด เมื่อกดที่ช่องสี่เหลี่ยม จะมีเครื่องหมายถูกกำกับในช่อง เท่ากับเปิดโหมดเครื่องบินแล้ว และมุมบนขวามือ จะมีสัญลักษณ์เครื่องบินขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก