การใช้งาน Wi-Fi บน True Super Talkie 4G

 1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
 2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
 3. เลือก Wi-Fi
 4. ในหน้า Wi-Fi จะมีปุ่มเปิด - ปิด Wi-Fi กดเพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi
 5. เครื่องจะสแกนสัญญาณ Wi-Fi บริเวณนั้นๆ เลื่อนไปชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อ เช่น .@ TRUEWIFI
 6. ระบบจะเปิด Web Browser (Oprera mini) ให้อัตโนมัติ เพื่อลงชื่อเข้าใช้งานของ TRUEWIFI
 7. กรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) จากนั้นกด เข้าสู่ระบบ (LOGIN)
 8. จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน คุณต้องการให้เบราว์เซอร์จำรหัสผ่านหรือไม่ (Remember password?) เลือก ตกลง (OK)
 9. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอแสดงรายละเอียดการเข้าใช้งาน ตรงกลางหน้าจอ จะปรากฏสัญลักษณ์ Wi-Fi (รูปพัด) พร้อมลูกศรชี้ขึ้น-ลง แจ้งว่าเชื่อมต่อสมบูรณ์ และมีการรับ-ส่งข้อมูลแล้ว
 10. การตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของ Wi-Fi : กดเลือกชื่อ Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่ ณ ขณะนั้น (.@ TRUEWIFI)
 11. จะปรากฏหน้าจอแสดงสถานะต่างๆ ของ .@ TRUEWIFI เช่น ความแรงขอสัญญาณ, ที่อยู่ MAC เป็นต้น
 12. ถ้าต้องการลบประวัติข้อมูลการเชื่อมต่อ ให้กด ยกเลิกการบันทึก (Forget) และในการเชื่อมต่อครั้งต่อไป หาก Wi-Fi นั้นๆ มีรหัสผ่าน จำเป็นจะต้องกรอกรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก