การตรวจสอบ Wi-Fi MAC Address ของ True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก Wi-Fi
  4. จากนั้นเลือก ตัวเลือก (Options)
  5. จะปรากฏเมนูต่าง เลือก ขั้นสูง (Advanced)
  6. เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง จะพบ ที่อยู่ Mac (MAC address) กรณีถ้าไม่มีค่า MAC ขึ้น ให้เปิด Wi-Fi ที่เครื่องก่อนแล้วตรวจสอบใหม่อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก