การตั้งค่าภาษาเมนู True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)
  4. จากนั้นเลือก ภาษา (Language)
  5. จะปรากฏภาษาที่สามารถเลือกใช้งานได้ เช่น ไทย (Thai), อังกฤษ (English), ลาว (Laos), และพม่า (Myanmar)
  6. กดเลื่อนแถบสีฟ้าไปยังภาษาที่ต้องการ และกด เลือก (Select)
  7. จากนั้นภาษาเมนูตัวเครื่อง จะเปลี่ยนเป็นภาษาที่เลือก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก