การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ บน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)
  4. จากนั้นเลือก แป้นพิมพ์ปัจจุบัน (Current Keyboard)
  5. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูล (Choose input method) ที่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) จะต้องมีเครื่องหมายถูกกำกับในช่อง เท่ากับ มีการเลือกใช้งานแป้นพิมพ์บนตัวเครื่องแล้ว
  6. ระหว่างพิมพ์ข้อความ ให้สังเกตที่ด้านล่างตรงกลาง จะมีตัวระบุว่า ณ ตอนนี้กำลังใช้แป้นปุ่มกดภาษาอะไร เช่น TH = ภาษาไทย, EN = ภาษาอังกฤษ, และ Number = ตัวเลข
  7. การสลับแป้นภาษาขณะพิมพ์ เช่น ต้องการเปลี่ยนจากไทย เป็น อังกฤษ กด เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) บนแป้นพิมพ์ 1 ครั้ง
  8. จากนั้นที่หน้าจอจะปรากฏข้อความ อังกฤษ (English) และตรงกลางหน้าจอ ด้านล่าง จะปรากฏ EN = เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว
  9. กด เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) บนแป้นพิมพ์อีก 1 ครั้ง จะปรากฏข้อความ ตัวเลข (Number) และตรงกลางหน้าจอ ด้านล่าง จะปรากฏ 123 = เปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ตัวเลขแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก