การตั้งค่าภาษาแป้นพิมพ์ บน True Super Talkie 4G

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนูหลัก (Menu)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือก ภาษาและการป้อนข้อมูล (Language & input)
  4. จากนั้นเลือก แป้นพิมพ์ปัจจุบัน (Current Keyboard)
  5. จะปรากฏหน้าจอให้เลือกวิธีการป้อนข้อมูล (Choose input method) ที่ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) จะต้องมีเครื่องหมายถูกกำกับในช่อง เท่ากับ มีการเลือกใช้งานแป้นพิมพ์บนตัวเครื่องแล้ว
  6. ระหว่างพิมพ์ข้อความ ให้สังเกตที่ด้านล่างตรงกลาง จะมีตัวระบุว่า ณ ตอนนี้กำลังใช้แป้นปุ่มกดภาษาอะไร เช่น TH = ภาษาไทย, EN = ภาษาอังกฤษ, และ Number = ตัวเลข
  7. การสลับแป้นภาษาขณะพิมพ์ เช่น ต้องการเปลี่ยนจากไทย เป็น อังกฤษ กด เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) บนแป้นพิมพ์ 1 ครั้ง
  8. จากนั้นที่หน้าจอจะปรากฏข้อความ อังกฤษ (English) และตรงกลางหน้าจอ ด้านล่าง จะปรากฏ EN = เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้ว
  9. กด เครื่องหมายสี่เหลี่ยม (#) บนแป้นพิมพ์อีก 1 ครั้ง จะปรากฏข้อความ ตัวเลข (Number) และตรงกลางหน้าจอ ด้านล่าง จะปรากฏ 123 = เปลี่ยนเป็นแป้นพิมพ์ตัวเลขแล้ว

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การใช้งาน True push to Talk บน True Super Talkie 4G การตรวจสอบและอัพเดทซอฟต์แวร์ตัวเครื่อง True Super Talkie 4G วิธีการถ่ายภาพหน้าจอ บน True Super Talkie 4G ปุ่มกดคำสั่งต่างๆ ของ True Super Talkie 4G แกะกล่อง True Super Talkie 4G